Aktuellt

 

En profil har seglat vidare

Frede A Mortensen
Född i Danmark 24 februari 1936
Avled i Piteå 12 maj 2017
Frede kom till Piteå som ung läkare 1965 för en tillfällig tjänst.
Han hade nog båtintresset med sig redan då och blev snart
båtägare. Frede var en handlingens man och duktig på
allehanda tekniska problemlösningar, så när båten blev för
liten för den växande barnaskaran kapade han helt sonika av båten och förlängde den en
kojlängd. Frede engagerade sig tidigt i navigationstävlingar av olika slag,
först på lokal nivå men efterhand på regional och sedan nationell nivå.
Mortensen var ett namn som ofta dök upp i resultatlistorna, även på riksnivå.
När jag blev invald i Svenska Båtunionens styrelse uppmuntrade Frede mig att ta hand
om Tävlingskommittén där.
Frede blev ett enormt stöd för mig och blev mig behjälplig att under 10 år konstruera en
både populär och synnerligen klurig navigationstävling som publicerades i
tidningen Båtliv.
Frede blev också ett stort stöd för mig som Ordförande både i Piteå Båtklubb och i Bottenvikens Båtförbund.
Under många år var Frede sammankallande i Piteå Båtklubbs Valberedning.
Han var också styrelseledamot i Bottenvikens Båtförbund med ansvar för tävling.
För sitt mångåriga engagemang tilldelades Frede först Svenska Båtunionens Silvernål för bara för något år sedan också få Båtunionens Guldnål. Stoltast blev nog Frede ändå
när han utnämndes till Hedersmedlem i Piteå Båtklubb 2016.
Diplomet som tillkännagav detta stod alltid framme väl synligt i hemmet.
På senare år växte intresset för resor, också dessa med båt.
Det blev flera turer på de engelska kanalerna med Narrowboats
samt några kryssningar både i Karibien och Medelhavet men även Östersjön och Atlanten blev
”Överkryssade”. Somrarna tillbringades dock alltid i egna båten Enjoy,
de senaste åren tryggt förtöjd i Fredes hörn på Svinöra.
Så kom chockbeskedet förra fredag kväll;
Frede hade givit sig av på den sista oändliga kryssningen.

Tack Frede för sällskap, klokskap och vänskap och allt kaffe varje måndagskväll under många år!
Kryssa i frid.
Frede sörjs närmast av barnen Nina, Linda och Jan samt barnbarn

Vännen Sten, tidigare ordförande i Piteå Båtklubb och Bottenvikens Båtförbund

 

Båtriksdag Östersund

Helgen 1 – 2/4 Har Sten Olsson och Hans Eriksson representerat BBF vid årets båtriksdag. Förutom stadgeenliga val framkom en del som kan vara av intresse. Demokratifrågan har uppmärksammats detta på grund av att i dag har man antal röster efter medlemsantalet i förbunden. Detta leder till att de tre största förbunden har all makt om man så vill. För att komma tillrätta med detta har ska man tillsätta en demokratigrupp under ledning av Henrik de Vries Skånes båtförbund. Hendrik kommer att skicka inbjudan till förbunden men alla  förbund kommer inte att ha möjlighet att delta.

Under dagarna pratade vi fyra norrlandsförbund ihop oss för att vi ska få möjlighet att påverka framförallt nu först i demokratifrågan. Beslutades att Valter Lindh VBF ska kalla ordförande och en till ur styrelsen till ett första möte där man ska lägga upp strategin för hur vi ska gemensamt agera i frågan.

Klubbarna uppmanades också att se över stadgarna och gärna stämma av med juridiska kommittén i SBU för att få hjälp med att stadgarna  för att undvika att man  blir skattskylldig.

Det finns även möjlighet att söka bidrag till funktionärsutbildning inom klubbar och förbund.

Beslutades även att kostnader för anslutningen ska kvarstå med samma belopp 2017 och 2018.

 

Inbjudan/Kallelser Förbundsråd årsmöten mm BBF

18 – 19 november 2017 Unionsråd Djurönäset

6 – 8 april 2018 Båtriksdag Göteborg

 

BAS

Ni som har frågor eller funderingar kria BAS kan vända er till Jan Thelin

jan.thelin@telia.com , Telefon 070 388 06 31

 

Kallelse mm

 Besiktning av båt

Inför kommande säsong vill vi slå ett slag för båtbesiktning. Ni som inte besiktat er båt eller att det var längesedan en besiktning utfördes kan få hjälp av våra besiktningsmän:

Anders Andersson BBF ansvarig          070-281 95 91

Bo Oskarsson Piteå båtklubb               072-241 21 30

Tore Sandström Piteå segelsällskap    070-533 31 63

Eje Forsmark Storavans BK                  070-605 37 86

Lars Ekerljung Töre BK                          070-396 77 99

 

Aktuella dokument

————————————————————————–

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Mer info får ni om ni går in på Transportstyrelsens hemsida

http://www.transportstyrelsen.se/toa

 

 

 

stockholmradio