Medlemskap

Medlemskap i BBF och SBU ger fördelar

Brändöskär 1

Bottenvikens Båtförbund BBF fungerar som en paraplyorganisation för båtklubbarna i Bottenviken och arbetar med att samordna verksamheterna. Vi bearbetar kommuner och andra myndigheter för att tillvarata våra klubbars/föreningars bästa. I många frågor är vi remissinstans främst i miljö- och farledsfrågor. Vi har ett mycket bra samarbete med kustbevakningen och sjöräddning och verkar för ökad sjösäkerhet inom vårt område.

Som medlem i BBF/SBU får alla medlemmar i klubben/föreningen tidningen Båtliv med 6 nummer per år. Som en del i medlemsavgiften ingår även en båtklubbsförsäkring för egendom, styrelseansvar, rättsskydd, klubbhus, förmögenhetsbrott olycksfall/medlemmar. Som medlem har din klubb/förening möjlighet till investeringslån och möjlighet till båtförsäkring med låg premie i båtägarnas eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

Som medlem ingår även BAS M ett administrations program för medlemsregistret samt BAS K ett klubbadministrationsprogram.  Båda programmen är internetbaserad och gratis för BBF:s medlemmar.

Förbundet driver också egna projekt för att ditt båtliv ska bli så bra som möjligt! ett exempel är översyn av utprickning i vår skärgård i samarbete med Sjöfartsverket för att öka både tillgänglighet och sjösäkerhet.

Har din klubb frågor och eller idéer, tveka inte att kontakta Bottenvikens Båtförbund

Ett enat båtliv ger styrka.

BBF bildspel PDF

Se Filmen om Svenska Båtunionen

batlivlogo     

// Styrelsen