Bottenvikens Båtförbund

bbf_logga2 16 Båtklubbar i samverkan

Bottenvikens Båtförbund BBF fungerar som en paraplyorganisation för båtklubbarna i Bottenviken och arbetar med att samordna verksamheterna. Vi bearbetar kommuner och andra myndigheter för att tillvarata våra klubbars/föreningars bästa. I många frågor är vi remissinstans främst i miljö- och farledsfrågor. Vi har ett mycket bra samarbete med kustbevakningen och sjöräddning och verkar för ökad sjösäkerhet inom vårt område.

Som medlem i BBF/SBU får alla medlemmar i klubben/föreningen tidningen Båtliv med 6 nummer per år. Som en del i medlemsavgiften ingår även en båtklubbsförsäkring för egendom, styrelseansvar, rättsskydd, klubbhus, förmögenhetsbrott olycksfall/medlemmar. Som medlem har din klubb/förening möjlighet till investeringslån och möjlighet till båtförsäkring med låg premie i båtägarnas eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

Har din klubb frågor och eller idéer, tveka inte att kontakta Bottenvikens Båtförbund

Styrelsen

SSRS

SvenskaSjo_banner980x120