Medlemskap i BBF och SBU ger många fördelar

Bottenvikens Båtförbund ”BBF” är en paraplyorganisation för anslutna båtklubbar i Bottenviken och arbetar med att stötta och samordna i båtlivsfrågor.
BBF är de anslutna klubbarnas länk till Svenska Båtunionen och hjälper bland annat till med utbildning i Båtunionens Klubbadministrationssystem BAS.

Som medlem i BBF/SBU får alla medlemmar i klubben/föreningen tidningen Båtliv med 6 nummer per år.
Som medlem i en ansluten båtklubb har alla medlemmar möjlighet till båtförsäkring med låg premie i båtägarnas eget försäkringsbolag Svenska Sjö.
I klubbens medlemsavgift ingår även en båtklubbsförsäkring för egendom, styrelseansvar, rättsskydd, klubbhus, förmögenhetsbrott olycksfall/medlemmar.
Som medlem har din klubb/förening möjlighet till investeringslån, support för frågor rörande båtliv, sjösäkerhet och båtmiljö, material för barn- och ungdomsverksamhet i jollesegling, formulär att fylla i för egenkontroll av din båt (Deltar du i SBU:s egenkontrollprogram får du en mer förmånlig försäkring), Juridisk support att kontakta när klubbens styrelse behöver juridisk hjälp i sitt styrelsearbete mm

Som medlem ingår även Båtunionens Klubbadministrationssystem ”BAS” ett kraftfullt administrations program för medlemsregister och klubbadministration.
Programmet är internetbaserad och gratis för BBF:s medlemmar.

Har din klubb frågor och eller idéer, tveka inte att kontakta Bottenvikens Båtförbund

Ett enat båtliv ger styrka.

Se Filmen om Svenska Båtunionen

batlivlogo     

// Styrelsen