Styrelsen-Kontakt

Ta gärna kontakt med Bottenvikens Båtförbund.

info@bottenvikensbatforbund.com

Förbundsstyrelsen
—– 

Ordförande
Örjan Stenudd, 0923 – 16688
kontakt per e-post

Vice ordförande
Jan Bergdahl

Sekreterare/BAS-Coach
Janne Thelin, 070 – 388 06 31
kontakt per e-post

Kassör
Per Berglund, 070 – 587 77 99

Ledamot
Örjan Pekka