Ta gärna kontakt med Bottenvikens Båtförbund.

info@bottenvikensbatforbund.com

Förbundsstyrelsen
—– 

Ordförande
Örjan Stenudd, 0923-16688
kontakt per e-post

Vice ordförande
Jan Bergdahl

Sekreterare/BAS-Coach
Janne Thelin, 070-3880631
kontakt per e-post

Kassör
Per Berglund, 070-5877799

Ledamot
Jan Nordström